שווי שימוש ברכב

ברפורמת בן שחר בשנת 1975, הוחלט להרחיב את בסיס המס, על מנת לאפשר גביית מס מרכיבים המקנים לעובד תועלת ומהווים הוצאה בידי המעביד.מאותה רפורמה- הכנסת עבודה כוללת גם טובת הנאה, המגולם בסכום אשר נקבע לפי קבוצות רכב (סיווג הרשום ברישיון הרכב ואשר מבוסס על נפח המנוע וסוג הרכב).
החל מינואר 2010 הוכנסה לתוקף השיטה החדשה של חישוב שווי השימוש ברכב צמוד - השיטה הרציפה (ליניארית) לפיה שווי השימוש ברכב יהיה 2.5% משווי עד לתקרה של
 
כך לדוגמה רכב מסוג אאודי A6 שעלותו 427,000 ש"ח יחייב זקיפת שווי בסך של 10,610 ש"ח.
בכדי לזקוף שווי חלקי ו/או

להלן שווי השימוש ברכב בשנים 2004-2013:
קבוצה 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 פרטים נוספים
1 2,680 2,640 2,580 2,140 1,700 1,420 1,170 1,180  
2 2,910 2,870 2,790 2,330 1,860 1,570 1,330 1,330  
3 3,740 3,690 3,590 3,120 2,630 2,160 1,740 1,740 רכב קבוצה 3 ששנת היצור עד וכולל 2004
3 3,740 3,690 3,590 3,120 2,630 2,160 1,740 1,740 רכב קבוצה 3 – ששנת הייצור משנת 2005
4 4,490 4,420 4,310 3,770 3,200 2,640 2,150 2,160  
5 6,210 6,120 5,970 5,220 4,440 3,680 3,030 3,030  
6 8,050 7,930 7,730 6,750 5,720 4,720 3,840 3,850  
7 10,350 10,200 9,950 8,650 7,290 5,980 4,840 4,850  
                   
אופנוע 890 880 860 840 540 260     L3 נפח מנוע עולה ל 125 סמ"ק, הספק מנוע מעל 33 כוח סוס

למחשבון רשות המיסים לפי קוד תוצר ולפי קוד דגם

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.