שירות לשכיר/ה

 •  הגשת דוחות שנתיים לשכירים החייבים בהגשת דוח בהתאם לתקנות ולתקרות ההכנסה המובאת בחוזר של רשות המסים.
 •  טפסים נלווים להגשת דוח.
 •  ייעוץ / חישוב מס אשר צפוי לחול בעסקה, לרבות בעסקת מקרקעין.
 •  ייעוץ / חישוב סכומים להפקדה בקופת גמל/ביטוח חיים ובקרן השתלמות על מנת לזכות במלוא ההטבות בשנת המס.
 •  הגשת הצהרת הון.
 •  סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
 •  ייעוץ מס בקשר לפרישה.
 •  הגשת בקשה להקלה ולתיאום מס (פטור מניכוי מס במקור / בקשה לניכוי במקור בשיעור מופחת) מול משרד פקיד השומה, טופס 117.
 •  הגשת בקשה להחזר מס לשכירים.
 •   שכירים זכאים לבקש החזר מס המגיע להם כתוצאה מתשלום מס ביתר, בכל אחת משש השנים שחלפו, קרי, משנת 2000.
 •   בדרך כלל החזר מס מגיע בגין אי עבודה מחלק מהשנה ואי ניצול הטבות המס המגיעות במסגרת תשלום השכר השוטף (הפקדה לקופת גמל/ ביטוח חיים, הטבות מס המגיעות בהתאם למקום המגורים ואי ניצול נקודות זיכוי נוספות המגיעות בהתאם לפקודה: חייל משוחרר, בן זוג שכלכלתו על בן הזוג העובד וכו‘).
 •  סימולטור מס לחישוב מס שנתי לשכירים / טופס 135 / טפסים נלווים לפניה לקבלת החזר מס מרשות המסים

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.